Waarom zeggen we Mohammeden Rasoeloellah?

0
1234

Islam is een geloof dat met alle profeten is gekomen. Aan geen enkel profeet is een verschillende geloof meegegeven. Alle profeten zijn gekomen met dezelfde basis principes. Echter, de mensen hebben later sommige vermeldingen van de profeten veranderd.

Alle profeten zijn “moslims”. Dus allen hebben zich overgegeven aan Allah. Moslims maken geen enkel onderscheid tussen de profeten. We accepteren alle profeten op dezelfde manier en nemen hun als voorbeeld aan. We maken ook geen onderscheid naar de Profeten gezonden boeken en we geloven in allemaal. Met andere woorden, alle boeken of geschriften dat gezonden zijn naar Profeten hebben dezelfde waarde, zoals de Zabur, Tora, Bijbel en Koran. Profeet Abraham, David, Mozes, Jezus en Mohammed(vzm. ze) zijn voor ons hetzelfde.

Als we Islam betreden, waarom zeggen we dan alleen de naam van de eerwaardige Mohammed(vzmh)?

Allah heeft vanaf de eerste mens altijd profeten gezonden. Er zijn duizenden profeten gekomen om ervoor te zorgen dat de mensen niet afdwalen, dat ze geen slechte dingen doen.

“En voorzeker Wij wekten onder elk volk een boodschapper op, “Aanbidt Allah en vermijdt de boze.” Toen waren er sommigen onder hen die Allah leidde en er waren sommigen die bleven dwalen. Reist daarom op aarde rond en ziet wat het einde was der loochenaars ( an nahl 36 ).

Wanneer de profeten de bevelen van Allah tegen de mensen zeggen, vonden de mensen dit niet fijn. Want de meeste mensen willen leven zoals hun dat uitkomt. In het algemeen waren er weinig mensen die de profeten accepteerden. Echter, toen de profeten overleden hebben later de mensen hun adviezen of naar hun verzonden boeken vergeten of niks van aangetrokken.

Toen de boeken van de eerdere profeten waren vergeten heeft Allah aan Abraham nieuwe boek ( geschriften ) gezonden. Hierin stonden de bevelen van Allah. Toen dit ook vergeten was, heeft Allah het boek de Tora die we kennen aan Mozes gezonden.

Echter, de mensen hebben dit ook veranderd. Enige tijd later heeft Allah de Bijbel aan profeet Jezus gezonden, maar de mensen hebben in plaats van wat ze van Jezus gehoord hebben , de levensverhaal van Jezus geschreven. Hebben nieuwe dingen verzonnen wat Allah niet heeft gezegd ( tegen Jezus ). Als laatste heeft Allah Mohammed(vzm. ze) als zijn profeet uitgekozen, met de boek dat we Koran aan hem is gegeven. De eerwaardige Mohammed heeft net als andere profeten, zijn hele leven lang geleefd zoals Allah dat van hem wilde. Heeft de mensen uitgenodigd tot dit Boek.

De eerwaardige profeet Mohammed heeft zich veranderd in de richting van de Koran. Dit heeft hij ook gewild van de mensen. De bevelen in de Koran zijn niet van hem afkomstig, het zijn de wensen ( bevelen ) van Allah. Daarom moeten alle mensen zich veranderen voor de laatste wil van Allah. En daarom heeft de eerwaardige Mohammed zichzelf veranderd voor de laatste wil van Allah.

Mohammed is de laatste profeet van alle profeten. Hij vertegenwoordigd allen. Mohammeden Rasoeloellah betekent;” Mohammed is de laatste profeet van Allah.”

Bij het zeggen van dit, betekent het eigenlijk dat ik de eerwaardige Mohammed zal volgen. Dus zeggen we “ ik volg de laatste profeet, hem zal ik als voorbeeld nemen en zal ik me in de richting van Koran veranderen.”

Tussen de eerwaardige Mohammed ( vrzmh ) en de anderen profeten is er geen enkel verschil. Hij heeft geleefd net als andere profeten. Volgens de wil van Allah. Zonder leugens, met een oprecht houding heeft hij Allah gehoorzaamd. Om te laten zien dat we net als hem zijn zeggen we “Mohammeden Rasoeloellah.”

Mohammed ( vrzmh ) is een mooie voorbeeld voor diegene die vrezen Allah en voor de hiernamaals.

“En Wij hebben u slechts gezonden als een brenger van blijde tijdingen en een waarschuwer voor het gehele mensdom; maar de meeste mensen begrijpen het niet.” ( 34/28 )

“Voorwaar, gij hebt in de Profeet van Allah een prachtig voorbeeld voor ieder die Allah en de laatste Dag vreest, en die Allah vaak herdenkt.” ( 33/21 )

“Zeg: “Ik raad u aan slechts één ding te doen; dat gij paarsgewijze en alleen voor Allah staat en dan nadenkt. En (gij zult weten) dat er geen krankzinnigheid in uw metgezel is; hij is voor u slechts een waarschuwer voor een strenge straf (komt).”( 34/46 )

“Zeg: “Welk loon ik ook van u vraag, dat is voor u. Mijn loon is bij Allah; en Hij is Getuige van alle dingen.”( 34/47 )

“Zeg: “Ik ben slechts een mens zoals gij. Het is mij geopenbaard dat uw God slechts één God is; weest derhalve oprecht jegens Hem en vraagt vergiffenis van Hem.” En wee de afgodendienaren.” ( 41/6 )

“Voorzeker, zij zijn een goed voorbeeld voor een ieder onder u die Allah en de Laatste Dag vreest. En wie zich (van de Waarheid) afwendt, – waarlijk, Allah is zich zelf genoeg, Geprezen.”( 60/6 )

Bibliotheek Het Kleine Huis

DELEN
Vorig artikelHedendaagse Moslims
Volgend artikelAllah bestaat