BOODSCHAP AAN ONZE JONGEREN!

0
293
ONZE JONGEREN ZIJN ONZE HOOP…

ONZE JONGEREN ZIJN ONZE HOOP…

Wanneer je met sommige jongeren gaat zitten en een diepgaand gesprek met hen voert, zie je veel goeds en mooie eigenschappen in hen die je hart doen branden van verdriet, omdat zij zich bevinden op verdorven plaatsen waar zij niet horen te zijn.

Ook al zijn vele jongeren ondergedompeld in de oceaan van de zonde, toch voelen zij in hun hart de vrees voor Allah en de spijt voor de zonde  die zij begaan. Wanneer je met sommige van hen praat, merk je dat hun harten gevuld zijn met liefde voor deze religie en zie je dat zij het niet aanvaarden dat iemand kwaadspreekt over de Islam, de religie (leven manier) die Allah voor Zijn dienaren heeft uitgekozen.

Wanneer je een blik werpt in het hart van èèn van hen, zie je dat dit gevuld is met liefde en ontzag voor Allah. Hij (zij) houdt van zijn Heer en Schepper, die hem begunstigd heeft met gunsten die niet opgesomd kunnen worden en Die meer genadig voor hem (haar) is dan zijn eigen moeder die hem(haar) gebaard heeft. Hij(zij) houdt van zijn Profeet Mohammed (Vrede zij met hem), die gezonden werd als een barmhartigheid voor de werelden. Hij (zij) houdt van de reine en rechtschapen Metgezellen en je hoeft hem (haar) maar te herinneren aan hun biografie, of je ziet een traan over zijn wang rollen.

Andere jongeren bezitten geweldige karaktereigenschappen, zoals dapperheid, hoffelijkheid, eergevoel en vrijgevigheid. Als deze jongeren geleid worden, dan zullen zij tot de beste mensen behoren, zoals de Profeet (vrede zij met hem) zei…..

Het is niet vreemd dat deze jongeren met deze goede eigenschappen zich zo dicht bij de leiding bevinden, want zij blijven de kinderen van deze gemeenschap… Velen van hen willen de leiding volgen, maar zij aarzelen. Als je hen vraagt: “Waarom praktiseer je niet?” dan zeggen zij: “Bij Allah, ik wil graag praktiseren, maar…. “Maar wat?!”

…Als je genoeg hebt van het ellendige en ongelukkige leven, als je dit achter je rug wil laten en je tot Allah wil keren, dan is dit de weg. Waarlijk, die weg die jou leidt naar de verlossing van de akelige toestand waarin jij verkeert en naar het gelukkige leven waar je zo naar verlang, is door Allah`s geboden op de volgen en weg te blijven van Zijn verboden…

“Voorwaar, de deugdzamen zijn omringd door zegeningen en de slechten zijn omringd door de hel,

 (82. Soerah al-Infitaar 13-14)

De deugzamen verkeren in gelukzaligheid en de ondeugzamen verkeren in een hel. Welke gelukzaligheid is groter dan de gelukzaligheid van het hart en welke bestraffing is groter dan de bestraffing van het hart? Welke bestraffing is zwaarder dan de angst, de zorgen het verdriet, de benauwdheid van de borst, het verwijderd zijn van Allah en de gehechtheid aan een ander dan Allah???…

Denk aan de dood…

…Denk aan het beslissende moment waaraan geen ontsnappen mogelijk is. Denk aan de laatste reis van deze wereld op weg naar het hiernamaals…Denk aan: de dood…

Zijn kwellingen en bedwelmingen. Kijk dan naar jezelf en vraag je af wat je hebt voorbreid voor dit huiveringwekkende moment?

Heb jij wel eens nagedacht wat jouw situatie zal zijn wanneer jouw tong uitdroogt, wanneer jouw hart ophoudt te kloppen, wanneer jouw handen verslappen, wanneer jouw blik verstaart en jouw ziel de keel bereikt?

“En de ene moeilijkheid (de dood) wordt door de andere moeilijkheid (het hiernamaals) opgevolgd. Naar jouw Heer zullen zij die Dag gesleurd worden.” (75-Al-Qiyaamah 29-30)

Heb jij genoeg proviand verzameld voor deze reis? Heb jij wel nagedacht over de duisternis van het graf en zijn nauwheid? Heb jij nagedacht over jouw situatie wanneer er zand over jou wordt gegooid en jij alleen achterblijft in dat eenzame graf?

In het duister van het graf is er geen moeder, Geen erbarmende vader en geen broeder die mij gezelschap houdt.

Heb jij datgene vooruitgestuurd wat een oorzak zal zijn voor jouw redding van de bestraffing van Allah?

Ali(moge Allah tevreden met hem zijn) liep eens voorbij de graven en zei: “Vrede zij met jullie, bewoners van de eenzame huizen en de povere verblijven. Jullie zijn onze voorgangers en wij zijn jullie opvolgers. Voorwaar, wij zullen ons-met de wil van Allah- spoedig bij jullie voegen.

O bewoners van de graven! Wat jullie bezittingen betreft: deze zijn verdeeld. Wat jullie vrouwen betreft: deze zijn gehuwd. Wat jullie huizen betreft: deze zijn bewoond. Dit is ons nieuws, wat is dan jullie nieuws?”

Toen wendde hij zich tot zijn metgezellen en zei: “voorzeker, als zij zouden spreken, dan hadden zij gezegd: Wij hebben gezien dat  het beste proviand de godsvrucht is.”

Denk aan die verschrikkelijke Dag waarop de vrees van de dienaren zijn toppunt bereikt. Denk aan de Dag der Opstanding en de eindbestemming van de mensen: of de barmhartigheid of de bestraffing. Die dag waar Allah(vrij is Hij van elke tekortkoming) Zijn dienaren voor heeft gewaarschuwd. Allah zegt:

“En waarschuw hen voor de naderende Dag, wanneer de harten uit verdriet in de kelen blijven steken. Voor de onrechtplegers is er geen boezemvriend en geen bemiddelaar wiens bemiddeling aanvaard wordt.”(40-Al Mu`min: 18)

‘een boodschap aan de jongeren 11-21’

Bibliotheek het Kleine Huis (2)

DELEN
Vorig artikelWaarom zijn wij moslim!