3 – Bij welke groep hoor je?

0
1748

Slechte mensen volgens Kor`an:

  1. Fasik ( Arabische woord= slechte handelingen ); ongeoorloofde handelingen waarbij hij/zij zichzelf slechts aandoen wordt fasik genoemd. Sommigen van deze mensen noemt zichzelf “moslim.” Sommigen zeggen dat ze geen “moslim” zijn. Maar een fasik doet zichzelf slecht, door alcohol en verdovende middelen te nemen. Zegt leugens, houd zich niet aan de afspraken, wordt jaloers wanneer iemand anders iets goeds doet. Kortom hij/ zij leeft zonder rekening te houden met geoorloofdheid en ongeoorloofdheid. Op deze manier maakt hij/zij Allah boos en laat zichzelf in de Hel belanden.
  2. Zaliem ( Arabische woord = despotisme, wreedheid, tiranniek ); door ongeoorloofde dingen te doen, brengt hij/zij schade aan, zowel tegen zichzelf en tegen anderen, worden zaliem genoemd. Deze mensen, doodt onterecht mensen, brengt schade toe door roddels te verspreiden of kwaadsprekerij. Wilt dat anderen slechte dingen doen. Soms zijn er ook onder de bestuurders despotisme ( onderdrukkers ). Wanneer je iemand slecht aandoet dat zwakker is dan jezelf ben je volgens de Islam Tiran. Mensen die slaaf maken zijn Tiran (zaliem /despoten ). Onbeschermde vrouwen en meisjes de slechte weg op laten gaan zijn zaliem/ despoten. Verkopers van alcohol of verdovende middelen zijn zaliem /despoten. Wanneer er groeperingen gemaakt worden en hun oorlog laten voeren “ laat de mensen maar oorlog voeren dan kan ik geld verdienen” zijn despoten. De mensen in Afrika door elkaar oorlog te laten voeren zijn despoten. Het zijn despoten, terwijl ze aan het oorlogen zijn, transporteren ze Olie en Goud naar Europese landen ( zoals Nederland, Frankrijk, Engeland, België ). En wat nog belangrijk is, is het zwijgen bij het uitvoeren van een despotisme of iemand die despotisch handelt. Want zolang de mensen zwijgen, kunnen de despoten hun despotisme uitoefenen.
  3. Kafir ( Arabische woord =het verbergen, achterwege houden van juistheid ); het niet accepteren van de Islam ( niet willen accepteren wat Allah wil ), wordt kafir genoemd.

Er zijn soorten in Kafir zijn.;

1. Kent de Islam wel maar accepteer het niet. Doen geen slechtheid tegen Islam. Ze leven wat hun lusten wil. Dus ze blijven als fasik en brengen zichzelf schade toe.

2. Sommige kafirs kennen de Islam. Omdat de Islam, niet is zoals zij het willen, willen ze de Islam vernietigen. Houden zich bezig om Islam te vernietigen. Ze willen de slechtheid vermeerderen. Omdat ze weten dat Allah boos op ze is, kunnen ze de naam Allah, wanneer ze horen, niet aanstaan. Want ze willen alleen dat zij de baas blijven. Daardoor haten ze Allah bij de vermelding;”je moet leven zoals ik dat wil “ en doen ze het omgekeerde. Deze groep mensen zijn het meest betreurenswaardige mensen.

Ze doen vijandig tegen Allah, terwijl Allah hun kloppende hart, de longen waarbij ze kunnen ademen, heeft gegeven.

3. Sommige kafirs zijn moeschriek ( Arabische woord = vereenzelvigen, heidense handelingen ). De mensen zeggen de Islam te accepteren. Echter, ze geven een ding aan anderen wat de recht is van Allah. Bijvoorbeeld, Allah zegt dat een goed gebed doen tot Hem behoort ( vragen om hulp ), wanneer deze mensen een probleem hebben doen ze een goed gebed tot Yezus ( vrzh), Muhammed ( vrzh ) of vroeger geleefde mensen. Allah zegt dat ze alleen van Hem moeten vrezen, zij vrezen meer voor bij geld nood, of van de politie of in gevangenis te belanden. Zij schamen meer voor hun vrienden dan voor Allah te schamen….

4. De meest onder de mensen zijn de Moenafiks ( Arabische woord = sarcastisch, schijnheilig, huichelaar ). Het zijn mensen die zeggen dat ze “moslims” zijn maar innerlijk houden ze niet van Islam. Hun echte doel is, door zichzelf goed te laten zien tegenover de moslims, onrust te zaaien of Islam schade toe te brengen. Moslims denken dat ze moslims zijn, daarom vertrouwen ze hun. Omdat ze hun sarcastische in zichzelf schuil houden, zijn ze gevaarlijkste onder de mensen.

Goede mensen volgens Kor`an:

1. Moslims; zijn mensen die de wensen van Allah accepteren. Allah heeft boeken en profeten gezonden. Middels hierdoor herinnert hoe de mensen dienen te zijn. Een moslim, gelooft in alle boeken ( zonder onderscheid te maken ) met dezelfde gelijkheid wat door Allah zijn gezonden. Gelooft ook in alle profeten. Sommige mensen (zoals joden, christelijken) geloven in die profeten dat voor hen zijn gekomen en de profeten daarvoor. Moslims geloven in allemaal met dezelfde gelijkheid. Onder deze profeten maken ze geen enkel onderscheid, hoog of onwaardig. Diegene die Islam eerst betreden worden moslim genoemd. Een moslim zijn is niet genoeg.

“De bewoners der woestijn zeggen: “Wij geloven.” Zeg: “Gij gelooft nog niet, maar zegt liever: Wij hebben ons onderworpen want het geloof is uw hart nog niet binnengedrongen. Maar indien gij Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, zal Hij u van uw goede daden niets afnemen. ” Voorzeker, Allah is de Vergevensgezinde, de Genadevolle. ( al hoedjoerat 14 )

2. Moemin; deze mensen accepteren alle bevelen van Allah (moslim) en het ook doet. Deze mensen leven zoals Allah dat wilt. Allah zegt “ ga bidden” gaan ze ook bidden. Allah zegt “kijk niet naar haram ( ongeoorloofde dingen )” dan kijken ze ook niet. Allah zegt “ ga niet stelen” dan stelen ze ook niet. Allah zegt “wees respectvol tegenover je moeder en vader” dan respecteren ze hun. Allah zegt “ga vasten” dan vasten ze ook.

Allah zegt “als jullie fouten maken dan bied je direct excuus aan” dan bieden ze zonder vertraging hun excuses aan. Deze mensen zijn volgens de Islam goede mensen. Echter, er zijn altijd ook betere.

3. Muttaki; die hartelijk de islam naleven worden muttaki genoemd. Deze mensen, ondanks dat ze Allah niet kunnen zien, denken ze “ Allah ziet mij wel”. Bij elke handelingen die ze verrichten houden ze rekening met Allah zegt. Voordat ze met iets willen beginnen onderzoeken ze “ wat zegt Allah over die kwestie”, dan pas gaan ze aan slag. Profeten zijn goede voorbeelden voor hun. Ze werken hard aan om de Islam in de wereld te laten kennen en geliefd te laten worden. Wanneer ze dit doen verwachten geen enkel wereldse winst. Want alleen wat ze willen is het tevreden stellen van Allah te winnen. Daarom zijn deze mensen de mooiste mensen en het worden van een muttaki heeft elke mens in zijn handen.

Bibliotheek Het Kleine Huis

DELEN
Volgend artikelWelke Religie?