Waarom zijn wij moslim!

Waarom zijn wij moslim!

Waarom zijn wij moslims?

Islam is alleen leven voor Allah. Wij dienen niet zoals de Joden Rabbijnen dienen, niet zoals de christenen, de eerwaardige Maria en Jezus dienen terwijl ze net als ons mensen zijn, wij dienen de eerwaardige Mohammed niet, dienen ook geen koe, of door ons zelfgemaakte dienaren, dienen niet de regeerders die telkens wat van ons willen, dienen niet onze ego zoals de laïcisten het doen. Wij dienen ( aanbidden ) de eigenaar van al deze schepper, Allah.

Hoewel de mens een eervolle wezen is, is Allah de enige eervolle wezen dan de mens.

Het dienen voor Allah helpt ons tegen te houden om de waardeloze te dienen.

  1. Voor onszelf;  als mens zijnde, leven we meestal in de richting van dingen die wat van ons willen.

Soms kan dit een vrouw zijn, soms om geld of voor onze belangen, en soms van  hem of angst hebben van mens die ons iets aan kan doen, leven we in de richting van zijn wensen.

Wanneer we bepalen om iets te doen of niet te willen doen,  zijn meestal  de bepalende factoren; de baas, de chef, ons geliefde, niet in conflict willen raken met de gemeenschap waarin we leven.

Natuurlijk zijn er wel momenten waarbij we niets van hun aantrekken en leven zoals we het zelf willen.  Maar achteraf valt het ons op, dat wanneer  we zeggen  dat het eigenlijk’ voor mezelf’ is, uiteindelijk niks anders is dan de ego, die ons al het minderwaardigheid laat doen.

Eigenlijk leven we meestal, voor die dingen wat ons eer schaadt en leven we altijd voor de waardeloze dingen.

Aangezien we als mens zijnde, voor iemand leven, horen we dan niet te leven voor een wezen dat ons eer niet schaadt? Als jij leeft voor dingen wat nog meer waardeloos is dan jezelf, wat is het dan het waarde van je leven?

Islam is alleen leven voor Allah. Wij dienen niet zoals de Joden Rabbijnen dienen, niet zoals de christenen, de eerwaardige Maria en Jezus dienen terwijl ze net als ons mensen zijn, wij dienen de eerwaardige Mohammed niet, dienen ook geen koe, of door ons zelfgemaakte dienaren, dienen niet de regeerders die telkens wat van ons willen, dienen niet onze ego  zoals de laïcisten het doen. Wij dienen ( aanbidden ) de eigenaar van al deze schepper, Allah.

Hoewel de mens een eervolle wezen is, is Allah de enige eervolle wezen dan de mens.

Het dienen voor Allah helpt ons tegen te houden om de waardeloze te dienen.

Wanneer we accepteren om Allah te dienen, nemen we  de vader of de moeder niet als voorbeeld omdat ze moslim zijn, ook de gemeenschap waarin we leven nemen we niet als voorbeeld.

We worden geen moslim omdat we angst hebben om in de Hel te belanden en ook niet om de Paradijs te willen met hemelse meisjes/jongens.

Wij zijn moslims omdat het ons een eer geeft en in  het leven een daadwerkelijke waarde geeft.

Wij zijn moslims, omdat zowel  in deze wereld en na de dood in de andere wereld een algehele evenwicht vertoont parallel met informatie en oprechte geloof, behoren we met eer tot de Islam.

  • Voor ons verstand;  Islam bezitten we niet omdat onze voorouders ook moslim waren. Zo’n probleem hebben we nooit gehad. Laat staan dat onze voorouders moslims waren, al is de Profeet je vader, weten we dat dit geen enkele waarde heeft.  We weten ook dat, de familie, afstammen van, rijkdom,  de positie, of hoe de mensen over ons denken, op laatste moment niets zal opleveren. Wat we wel weten is de gedachten en wat we doen hecht  Allah waarde aan. Wij weten ook, ondanks dat zijn vader profeet was, de zoon van Noah afgedwaald is van het juiste pad.

Wij weten ook de afgedwaalde vader van de eerwaardige Abraham. Daarom weten we dat, familierelatie, een Arabier of een Europeaan van oorsprong zijn, geen enkel positieve of negatieve effect heeft. Wat waarde bepalend is  op de vraag ’WAT BEN JE?’

Bijna in elk pagina wordt in de Koran vermeld, waarom denken jullie niet, waarom gebruiken jullie je verstand niet…op deze vragen luisteren wij.

We weten ook, dat de mens de enige wezen is met verstand ( denken ) wat verschilt met andere wezens, maar met deze verschil ( unieke eigenschap ) wetend door iedereen, dat hij deze verstand gebruikte voor veel meedogenloze en despotische handelingen. Einstein, dat veel overwoog om mensen de vermoorden, dat deze persoon wordt gezien als een slimme ( hoge intelligentie ) onder de menselijke generaties.

We gebruiken onze verstand , zoals onze Barmhartige,  vol genade bezitter, de mogelijkheden bieder, beschermer en alles ziende, de Allemachtige Allah, die zegt,

om despotisme tegen te gaan en rechtvaardigheid te waarborgen. Omdat we weten  dat onze verstand beschermd wordt door  de leefstijl Islam, zijn we daarom moslims.

  • Voor andere mensen;  wanneer onze buurman honger lijdt, kunnen we niet vol eten. Islam verbiedt dit. Islam zegt, help iemand in een moeilijke positie, zo nodig probeer het probleem op te lossen. Wij zijn de volgelingen van de eerwaardige Mohammed, die zijn hele leven gegeven heeft wat van hem gewenst werd en nooit iets afwees. Wij volgen een  boodschapper dat goedgebed deed tot Allah, wanneer hij gestenigd en beledigd werd,’O Heerser, zij weten het niet, vergeef hen’ . wij volgen die mens met de naam ‘ vertrouwenheid’ ( profeet Muhammed ).  Ons doel is het worden zoals die Profeet was, waarbij in deze tijd de meeste moslims niet op hem lijken. Al meer dan 20 jaar waren mensen die hem wilden vermoorden, die hem veel pijn hebben gedaan, waarbij hij uiteindelijk toch tot voordeel kwam.  Wanneer  hij op die dag vraagt; ‘ wat verwachten jullie dat ik vandaag voor jullie kan doen’ was de antwoord van die mensen;’ zwerend bij Allah o Mohammed, wij hebben altijd goedheid van je gezien en verwachten nu ook  goedheid van je ‘.

Wij weten dat alle despotisme ( onderdrukking ), alle onrechtvaardige oorlogen, alle hongersnoden  armoede op deze wereld, te wijten is door het niet opvolgen van Islam (niet Islam zijn ). Ondanks het bevel dat de moslims moeten delen volgens Islam, zien we dat deze zich wenden tot Rente en onrechte verdiensten. In plaats van door met de armenbelasting ( zakat ) je vermogen en je hart te reinigen, weten we dat door middel van rente de zwakkelingen nog zwakker en misbruikt worden. Palestijnen, waarbij de rechten uit handen zijn genomen en dat we naast hun moeten staan, weten we dat ze naast die staan die de macht in handen hebben met despotisme en hun steunen. Diegene  die  Libië verbod hebben opgelegd niet te laten te vliegen  om ervoor te zorgen dat de dictator geen mensen  kan doden, weten we dat ze hun oren dicht knijpen wanneer Palestina elke dag wordt gebombardeerd. Hun landen wat rijk is aan grondbronnen op de wereld en deze bezitten, voert Afrika oorlog met zichzelf, weten we dat ze wapens in hun handen worden geschoven. Omwille hun dagelijkse  make-up uitgave, waarbij ze in Afrika de armoede en werkloosheid opgelost kunnen krijgen door fabrieken te bouwen, zien we, doordat ze denken aan hun make-up, niet meer hierover kunnen denken. We weten van zoveel ontelbare despotisme, vele afslachtingen, vele onrechtvaardigheden, kunnen worden geminimaliseerd door met Allah’s rechtvaardigheidsbegrip , waarin Hij alle mensen met dezelfde oog aanschouwt, en niet zoals de menselijk begrip van rechtvaardigheid. Ook al is het ten laste van ons ( in het nadeel  ), of zoals Koran het vermeld,  sta aan de kant van de onderdrukten, ook al is het  ten laste van je eigen familie, zo horen wij ons te gedragen. Ook al is het een moslim dat de onderdrukker is, bij Allah moeten we tegen hen zijn. Wanneer de handtekening zettende landen van de  Universeel mensenrechten verklaring baat bij zien ( winst te boeken valt ), zien we dat ze bommen  werpen op de onschuldige mensen, zonder ergens van aan te trekken. Wij zijn daarom moslims, omdat Islam de enige leefstijl is dat ook buiten ons, de anderen  barmhartigheid ( mededogen ) voorziet.

  • Omwille onze vrouwen, kinderen, ouders en buren zijn wij moslims, want Islam vermeldt;’ O mannen! Onder jullie zijn diegene goed, wanneer hij,  zijn vrouw en zijn kinderen goed behandeld’. Je wordt bevolen wanneer je thuiskomt, met groet binnen treedt, je vrouw kust, de kinderen met liefde behandeld, vader en moeder en alle andere ouderen met volle respect behandeld. Zolang ze leven zelfs niet een keer iets zegt waar ze gestoord aan raken  ( moeten zich op gemak voelen), dit is strikt verboden.  Wordt  vermeld, dat de met oprecht verdiende geld, hebben, net als jij ook andere leden van huis er recht op.  Wordt vermeldt dat het een grote fout zal zijn als je zegt of denkt dat het je eigen geld is. Wanneer je met oprecht verdiende geld, je een stuk laat eten, zegt dat je met deze handeling Allah nog een beetje tevreden stelt ( nog beter dienaar wordt ). Beveelt ons, dat we elkaar met respect en mededogen moeten behandelen.  Ondanks dat er  tirannieën zijn, die proberen te zeggen dat hij ontspoord is door te kijken naar de huidige moslims die hem als een voorbeeld nemen en deze te verbergen, heeft  deze eervolle Profeet Muhammed, noch zijn vrouw of andere mensen geslagen en hiermee geeft zijn verheven  ethiek ( de juiste gedragsvertoning ) door middel van Koran en zijn praktijken afgeleid hiervan, een licht rond de alle problemen in deze eeuw.  Wij geloven en erkennen alle andere profeten en nemen hun als voorbeeld.  Zodra er meer mensen zijn die deze Allah’s profeten voorbeeld nemen, dan weten we dat al het verdriet in deze eeuw zal afnemen.  Als Islam de sociale leven niet organiseert, dan weten we dat de Islam de verdriet niet helemaal kan verhelpen.

Desondanks streven ernaar dat er mensen zullen zijn die de ethieke waarden van Islam hebben en deze naleven.

Wij schamen ons, voor het feit dat de kapitalisme heeft geleerd de andere mensen te zien als een ding om geld mee te verdienen. Wij bewonderen de Islam omdat deze laat zien dat een mens een werk is van Allah en daarom zijn wij moslims.

  • Om een hulpmiddel voor de problemen in deze eeuw op te lossen; Mensen willen weten, hoe ze uit de economische crisis, de ziektes, overspannenheden en de oorlogen verlost kunnen worden. Ze zeggen dat de Islam geen  toverstok is om al deze problemen op te lossen. Ja, de Islam is echt de enige hulpmiddel van al deze problemen. Want de Islam corrigeert de mens, wat al deze problemen heeft veroorzaakt. Want als de mensen worden gecorrigeerd ( hersteld  worden ) worden de problemen ook hersteld.  We willen vragen aan de mensen die denken en laten we eerlijk  en oprecht zijn; kan zo iemand, die niet alleen onder de mensen maar ook stiekem aan Allah denkt en zichzelf  tot verantwoording roept, die zich druk maakt om iemand wanneer die  fout maakt waarvan hij hem niet kent, wanneer hij iets goeds doet maar deze niet laat blijken maar stiekem verstopt ( verteld het aan niemand ), wanneer een mens zeker erin gelooft elke levende wezen van Allah met  barmhartigheid behandeld dient te worden, is het dan mogelijk dat deze mens de wereld despotisme uitzaait, bloedvergiet en leidt tot armoede? Levend met de gedachte dat elke onderdeel in onze lichaam, Allah hier ook recht op heeft,  wanneer hij iets goeds of fout doet uiteindelijk iets tegenover staat  en gelooft wanneer hij stervende zou zijn en dat het te laat is om het goed te maken en zichzelf zo berecht, is het dan nog steeds mogelijk dat deze mens dezelfde fout kan herhalen en slechte dingen kan verspreiden?

En denk er eens aan, dat er zulke moslims zijn die op deze wijze denken en ook leven volgens deze denkwijze en zich zo vermenigvuldigen in de gemeenschap. Zou zo’n gemeenschap voor de mensheid, nuttig zijn of schadelijk zijn? Zou die goedheid meebrengen of slechtheid? Denk maar even over na!

O. Sezer

Vertaling: M. BEYAZIT

NEDEN MÜSLÜMANIZ?

İslam sadece Allah için yaşamak demektir. Bizler ne yahudiler gibi hahamlarımıza, ne hıristiyanlar gibi kendileride insan olan Meryem yada İsa (As) lara, ne Hazreti Muhammede,  ne ineğe yada kendi yaptığımız putlara, ne başımıza çöreklenen yöneticilere, ne laikler gibi egomuza kulluk ederiz. Bizler tüm bunlarında Rabbi ve yaratıcısı olan Allaha kulluk ederiz. Çünkü yeryüzündeki en şerefli varlık olan insanın kendisinden daha şerefli olan tek varlık Allah’tır. Allah’a kulluk bizi bizden değersizlere kulluk etme aşağılığından kurtarır.

1- KENDİMİZ İÇİN: Bir insan olarak hayatımızı mutlaka bir şeylerin isteği doğrultusunda yaşarız. Kimi zaman bir kadının, kimi zaman para yada çıkarlarımızın, kimi zaman kendisinden yada bize yapabileceklerinden korktuğumuz başka bir insanın isteklerine göre. Yapacaklarımızı yada yapmayacaklarımızı belirlerken patronumuzun, amirimizin, sevgilimizin, ters gitmek istemediğimiz toplumun dedikleri belirleyici olur hep. Elbette bunların dediklerini boş verip kendi istediğimiz gibi yaşadığımız da çok olur. Ama hep sonradan farkederiz ki aslında ‘kendim için’ dediğimizde sonuçta son derece aşağılık şeyleride yapmamıza neden olan egomuzdan başka bir şey değildir. Aslında her zaman insan olmanın gerektirdiği onuru zedeleyen ve her zaman bizden daha değersiz şeyler için yaşarız. Oysa her insan gibi birileri için yaşadığımıza göre uğruna yaşadığımız varlığın şerefimizi alçaltmayan bir varlık olması gerekmez mi? Sen senden daha değersiz şeyler için yaşıyorsan yaşadığın hayatın değeri ne kadardır?

İslam sadece Allah için yaşamak demektir. Bizler ne yahudiler gibi hahamlarımıza, ne hıristiyanlar gibi kendileride insan olan Meryem yada İsa (As) lara, ne Hazreti Muhammede,  ne ineğe yada kendi yaptığımız putlara, ne başımıza çöreklenen yöneticilere, ne laikler gibi egomuza kulluk ederiz. Bizler tüm bunlarında Rabbi ve yaratıcısı olan Allaha kulluk ederiz. Çünkü yeryüzündeki en şerefli varlık olan insanın kendisinden daha şerefli olan tek varlık Allah’tır. Allah’a kulluk bizi bizden değersizlere kulluk etme aşağılığından kurtarır.

Biz Allah’a kul olmayı (müslüman olmayı) kabul ederken ne anası babası müslüman olduğu için müslüman olan anamızı babamızı örnek alırız, nede içerisinde yaşadığımız toplumu. Ne Cehennemden korktuğumuz için müslüman oluruz neden Cennette hurilere kavuşalım diye. Biz, bize onur verdiği, hayatımızı gerçekten anlamlı hale getirdiği için müslümanız. Biz hem yeryüzündeki hayatımızı hemde ölümümüzden sonraki hayatımızı bilgi ve iman  bütnlüğünde dengeli hale getiren İslama ait olmayı şeref bildiğimiz için müslümanız.

2- AKLIMIZ İÇİN: Biz İslam’ı atalarımız müslümandı diye sahiplenmedik. Böyle bir derdimiz hiç olmadı. Çünkü bırakın atalarınızın müslümanlığını, babanızın peygamber olmasının bile hiç bir değerinin olmadığını çok iyi bilenlerdeniz. Soyun, sülalenin, paranın, makamın, insanların hakkımızdaki düşüncelerinin son etapta bir yararırının olmadığını biliyoruz. Ancak düşüncelerimizin ve işlerimizin Allah katında bir değer taşıdığını biliyoruz. Bizler babası peygamber olduğu halde sapanlardan olan Nuh(AS) un oğlunuda tanıyoruz, babası sapkınlardan olan Hazreti İbrahimide tanıyoruz. Bu nedenle akrabalık bağlarının, arap yada avrupa kökenli olmanın hiç bir artısının yada eksisinin olmadığını çok iyi biliyoruz. Tek değer belirleyici olanın SEN NESİN? sorusunun cevabında  yattığına inanıyoruz.

Bu yüzden hemen her sayfasında neden düşünmüyorsunuz, neden aklınızı kullanmıyorsunuz… sorularını soran Kur’an’a kulak veriyoruz. Yaratılmışların içerisinde ayrı bir yeri olan insanın bu farklılığı aklı ile aldığını herkezin bildiğini ancak o aklı insanın tarih boyunca çoğu zaman insafsızlık, zulüm için kullandığını biliyoruz. Hatta toplu öldürmeler için epey düşünmüş olan Einstein gibilerin dahi insan neslinin en akıllıları arasında anıldığınıda biliyoruz. Biz aklımızı adı Rahman olan, her yarattığına acıyan, imkanlar veren, koruyup gözeten yüce Allah’ın dediği gibi zulme karşı adaleti sağlamanın aracı olarak kullanıyoruz. Aklımızı koruyan tek dünya görüşünün İslam olduğunu bildiğimiz için müslümanız.

3- BAŞKA İNSANLAR İÇİN: Bizler komşusu aç iken tıka basa yiyenlerden olamayız. İslam yasaklıyor bunu. Derdi olan derdini sahiplenen, mümkünse çözmeye çalışan olmak zorundasın diyor bizlere. Hayatı boyunca kendisinden istenen hiç bir isteği geri çevirmemiş olan bir insanı, şerefli elçi Hazreti Muhammedi takip ediyoruz. Kendisine taş atan, hakaret edenlere ‘Rabbim onlar bilmiyorlar, affet onları’ diyerek dua eden bir elçiyi takip ediyoruz. Adı emin olan o insandan örnek alıyoruz. Hayatı boyunca bu günün müslümanlarına hiç benzememiş olan bir elçinin olduğu gibi müslüman olmayı amaçlıyoruz. Kaldı ki o elçinin kendisini öldürmek için 20 yıl uğraşanlara, her türlü kötülüğü yapanlara sonunda üstün geldiğini biliyoruz. O gün ‘size bugün ne yapacağımı düyorsunuz’ diye sorduğunda o insanların verdiği cevap gibi olmaya çalışıyoruz. VALLAHİ MUHAMMED BİZ SENDEN HER ZAMAN MERHAMET GÖRDÜK ŞİMDİDE BİZE MERHAMETLE DAVRANACAĞINI UMUYORUZ’

Bizler yeryüzündeki tüm zulümlerin, tüm haksız savaşların, tüm açlıkların, fakirliklerin İslama uymamaktan ileri geldiğini biliyoruz. Müslümanım diyenlerin dahi paylaşmayı emreden İslam yerine Faiz ve haksız kazanca yöneldiklerini görüyoruz. Zekat ile malını ve kalbini temizlemek yerine faiz ile zayıfın zayıflığını kullandıklarını yaptıklarını biliyoruz. Hakları elinden alınan filistin halkının yanında olmak yerine gücü elinde bulunduran zalim halkların destekleyicileri olduklarını biliyoruz. Libya da bir diktatör uçaklar uçurup insan öldürmesin diye uçak uçurma yasağı kararı çıkaranların her gün filistini bombalayan uçakların attıkları bombaların seslerine kulaklarını tıkadıklarını görüyoruz. Ülkeleri yeryüzünün bildiği en değerli madenlere sahip iken birbiriyle savaşan Afrika halkının kendi aptallıkları kadar ellerine silah tutuşturanların işlediklerini biliyoruz. Bir günlük makyaj malzemesi harcaması ile açlık ve işsizliğe çözüm olacak kadar fabrikanın Afrikada kurulabileceğini ama boyalı dudaklarını düşünmekten bunu düşünemeyecek hale gelenleri görüyoruz. Sayamadığımız nice zulmü, nice cinayeti, nice haksızlığı biliyoruz ve bunların sadece insanların adalet anlayışı ile değil Allah’ın her insana aynı gözle bakan adalet anlayışıyla en aza ineceğine inanıyoruz. Bizler için zararlı bile olsa, hatta Kur’an’ın dediği gibi kendi akrabalarımızın zararına dahi olsa sadece mazlumların tarafında olmak zorundayız. Mazluma zulmeden müslüman ise vallahi bizler ona da karşı olmak zorundayız. Evrensel insan hakları beyannemesine imza atan ülkelerin çıkarları söz konusu olunca masum insanlar üzerine bombalar yağdırmaktan hiç çekinmediklerini görüyoruz. Bu yüzden, bizler bizim dışımızdakilerede merhemetle davranmayı sağlayan tek dünya görüşü İslam olduğu için müslümanız.

4- Eşlerimiz, çocuklarımız, büyüklerimiz, komşularımız için: Müslümanız çünkü İslam ‘Ey erkekler içinizde en iyi olan, hanımına ve çocuklarına en iyi davranandır’ diyor. Evine geldiğinde selam vermeni, eşini öpmeni, çocuklarına şefkatle davranmanı, anne baba ve diğer büyüklerini saygı ile ağırlamanı emrediyor. Onlara tüm hayatları boyunca tek bir kez dahi rahatsız edici söz söylemeyi kesin bir dille yasaklıyor. Helal bir yolla kazanılmış paranın kazanan kadar evin diğer insanlarının da hakkı olduğunu söylüyor. Benim param diye düşünmenin bir insanın yapabileceği en kötü hatalardan olduğunu söylüyor. Helal kazancından yedirdiğin her lokmanın seni Allah’ın rızasına biraz daha yaklaştırdığını söylüyor. Birbirine saygılı ve merhametli olmayı emrediyor. Hayatı boyunca hiç bir hanımına yada başka bir insana vurmamış olan Hz. Muhammedi zalimler sapık göstermeye çalışsalarda, onun güzel örnekliğini bugünün müslümanlarına bakarak gizlemeye çalışsalarda, o şerefli elçinin yüksek ahlakı Kur’an ve sahih sünnet aracılığıyla bu asrın tüm dertlerine ışık tutuyor. Bizler O ve diğer peygamberlerin tamamına aynı şekilde inanıyor ve onlardan örnek alıyoruz. Bu Allah elçilerinin örnekliğinden ders alanlar çoğaldıkça çağın dertlerinin azalacağını biliyoruz. Sosyal hayatı düzenlemeyen islamın dertlere tam şifa olamayacağını biliyoruz. Ama yinede kendisini İslam ahlakı ile ahlaklandırmış kimselerin oluşmasına çalışıyoruz. Bizler kapitalizmin öğrettiği gibi diğer insanları para kazanılacak birer eşya olarak görmekten utanç duyuyoruz. Bir insanı Allah’ın bir eseri olarak gösteren İslama hayran olduğumuz için müslümanız.

5- Çağımızın sorunlarına çare olsun diye: İnsanlar ekonomik sıkıntıların, hastalıkların, bunalımların, savaşların nasıl çözüleceğini bilmek istiyor. İslam sihirli bir değnekmi ki bütün bunları çözüverecek diyor. Evet islam tüm bu sorunları gerçekten tek çaresidir. Çünkü islam tüm bu sorunlarıntek kaynağı olan insanı düzeltiyor. İnsanı düzeltince tüm sorunların düzeleceğini söylüyor. Şimdi elini vijdanına koyarak düşünebilenlere sormak istiyoruz; sadece insanların arasında değil en gizli anlarında dahi Allah’ı düşünerek kendisini hesaba çeken, hiç kimsenin bilmediği hataları için sıkıntı duyan, iyi bir iş yaptığında bunu gizli tutmaya çalışan, Allah’ın yarattığı her varlığa merhametle davranmanın gerektiğine kesin olarak inanan bir insanın yeryüzünü haksızlığa, kana, sorunlara, açlıklara ulaştırması mümkünmüdür? Vucudunda ki her zerrede Allah’ın hakkı olduğunu düşünerek yaşayan, yaptığı her kötülüğünde ve her iyiliğinde mutlaka karşılığı olduğuna inanan ve ölüm gelince yapılacak dönüşü çok geç görüp kendisini sürekli hesaba çeken bir insanın aynı hatayı tekrar ederek çevresine kötülük ulaştırması mümkün mü?

Birde bu şekilde düşünen ve bu düşünceye uygun yaşayan müslümanların çoğaldığı bir toplumu düşünün. Böyle bir toplum insanlık için hayırlımı yoksa zararlımı olur? İyilik mi kötülük mü getirir? Düşünün bakalım!

O.Sezer