Over ons

Over ons

Wij zijn moslims. Dit woord heeft voor ons een grote betekenis met als doel te leven zowel in gedachte als in praktijk. Met andere woorden, ons leven heeft betekenis met het leven van Islam, met Islam proberen we dat ons leven een betekenis krijgt.

Ons doel is het begrijpen en leven van Islam wat er in het boek van Allah vermeld wordt. We hopen zolang we leven, dat geen ander doel ons zal afleiden. Wij zijn bewust door te leven van onze eigen fouten. Wij verschuilen tot Allah om anderen te bekritiseren en geen tijd heeft voor zichzelf.

Van tijd tot tijd zullen we in onze teksten de mensen bekritiseren die in deze wereld zich als god voordoen die omwille enkele centjes of iets dergelijke het geloof van Allah verdraaien of achterwege houden. We maken ons geen zorgen over wat anderen doen of zeggen. Zoals we gezegd hebben, we proberen onszelf vorm te geven met Islam. Echter, als Islam ter onderwerp is, weten we dat het een opgelegde verplichting is van Allah voor de moslims, verzet te tonen tegen de naderende viezigheden.

We leven in Nederland en we willen dat de mensen in Nederland de echte Islam leren kennen en begrijpen, want we geloven dat dit goed is voor iedereen die in deze land leeft. We weten dat de enige uitweg, is dat mensen zich veranderen met Islam. Allah vermeld; “Er zijn voor hem (de Boodschapper) bewakers (engelen) voor en achter hem; zij bewaken hem door het gebod van Allah. Voorzeker, Allah verandert de toestand van een volk niet voordat zij hetgeen in hun hart is verandert. En wanneer Allah een volk wenst te straffen, is er geen afwenden mogelijk, noch hebben zij een helper naast Hem.” ( ar Rad 11 )

Zolang de mensen zich niet veranderen, zal er ook niks veranderen. Als we met het oprichten van de bibliotheek, ervoor kunnen zorgen dat de Islam door het leven en door de uitspraken van ons de gevoelens kan bereiken, bij kan dragen aan het bestaan en controle heeft, is voor ons genoeg. Een andere doel hebben we niet.

Allah verteld het beste over de Islam. Alle profeten hebben zich veranderd door de vertellingen van Allah. Daarom geloven wij, dat de Islam goed verteld wordt in de laatste Boek van Allah.

We geloven in alle profeten zonder enige onderscheid te maken. Allen zijn voor ons een mooie voorbeeld. Daarom betreuren we hen die niet in de laatste profeet Muhammed geloven dat na hun profeet gezonden is. Wanneer in de hiernamaals gevraagd word “waarom hebben jullie mijn boodschapper verlaten” zullen ze niet bevrijd worden van hun verantwoordelijkheid door te zeggen “ onze voorouders geloofden hem niet en daarom geloof ik ook niet in hem. ”

We betreuren hen, die Allah vergeten zijn totdat ze oud zijn geworden en Allah denken naarmate ze ouder worden. Daarom vragen wij; wat zal de werkelijke waarde zijn waarvoor jullie geleefd hebben als de dood aankomt? Hoeveel centjes waarde zal het geld, carrière, zinnelijke begeertes hebben? Terwijl, als je leeft volgens de islam, die het gebruik van al deze met maat mogelijk maakt en zou het niet mooi zijn als je leeft voor de islam? Vergeet niet dat alles wat je zegt dat het van jou is, niet van jullie zijn. Alles is een voor een, een cadeau. Als je er niet in gelooft geef dan een bevel aan je lichaam om geen lucht te halen, zullen we zien hoever die naar je luistert.

Zoals gezegd, leven we in Nederland en proberen we ons best doen om Islam begrijpelijk te maken.

We verschuilen tot Allah wanneer we fouten maken. We willen dat geen enkel individu koud wordt van de Islam door ons verkeerd of fout gemaakte verrichtingen. Samen met dit ontvangen we geen openbaringen. Soms kan het voorkomen dat we onze eigen fouten niet zien. We bidden tot Allah, als we fouten maken, dappere mensen te laten kennen die onze fouten wijzen.

In naam van Allah…

Bibliotheek Het Kleine Huis