Namen van Allah

Namen van Allah

PS: Alles draait om de namen van Allah. Wij zullen insahallah dit onderwerp verrijken.

Zeg: “Roept Allah aan of roep Rahman aan. Waarbij jullie hem ook aanroepen: aan Hem behoren de Schone Namen. En verricht je salat niet met luide stem, en spreek er niet zacht bij, maar zoekt een weg daartussen.” (Surah 17 : Ayah 110)

Dit zijn de 99 Schone Namen van Allah (s.w.t.). Hij die Zijn dienaar het Boek heeft gezonden, en Hij heeft daarin geen afwijkingen gemaakt.

 1. Allah(God in al zijn Majesteit)
 2. ar-Rahman(de Meest Barmhartige)
 3. ar-Rahim(de Meest Genadevolle)
 4. al-Malik(de Absolute Heerser)
 5. al-Quddus(de Heilige)
 6. as-Salam(de Bron van Vrede)
 7. al-Mu’min(de Beschermer van Geloof)
 8. al-Muhaymin(de Beschermer & Beheerder)
 9. al-‘Aziz(de Machtige)
 10. al-Jabbar(de Onweerstaanbare)
 11. al-Mutakabbir(de Majesteuze)
 12. al-Khaliq(de Schepper)
 13. al-Bari’(de Schepper met het vermogen om al het bestaande van de ene toestand naar de andere te veranderen.)
 14. al-Musawwir(de Vormgever)
 15. al-Ghaffar(de Vergever van de zonden van Zijn dienaren keer op keer.)
 16. al-Qahhar(de Onderwerper)
 17. al-Wahhab(de Gever)
 18. al-Razzaq(de Schenker van onderhoud)
 19. al-Fattah(de Opener)
 20. al-‘Alim(de Alwetende)
 21. al-Qabid(de Samentrekker)
 22. al-Basit(de Verruimer)
 23. al-Khafid(de Vernederaar)
 24. al-Rafi’(de Verheffer)
 25. al-Mu’izz(de Schenker van Eer)
 26. al-Mudhill(de Onteerder)
 27. as-Sami’(de Alhorende)
 28. al-Basir(de Alziende)
 29. al-Hakam(de Rechter)
 30. al-‘Adl(de Rechtvaardige)
 31. al-Latif(de Subtiele)
 32. al-Khabir(de Bewuste)
 33. al-Halim(de Verdraagzame)
 34. al-‘Azim(de Grote)
 35. al-Ghafur(de Meest Vergevingsgezinde)
 36. ash-Shakur(de Dank Aanvarende)
 37. al-‘Ali(de Allerhoogste)
 38. al-Kabir(de Bezitter van Grootheid)
 39. al-Hafiz(de Beschermer)
 40. al-Muqit(de Onderhouder)
 41. al-Hasib(de Opsteller van de Rekening)
 42. al-Jalil(de Sublieme)
 43. al-Karim(de Edelmoedige)
 44. ar-Raqib(de Waakzame)
 45. al-Mujib(de Verhoorder)
 46. al-Wasi’(de Alomvattende)
 47. al-Hakim(de Wijze)
 48. al-Wadud(de Liefhebbende)
 49. al-Majid(de Luisterrijke)
 50. al-Ba’ith(de Opwekker van de Doden)
 51. ash-Shahid(de Getuige)
 52. al-Haqq(de Waarheid)
 53. al-Wakil(de Gevolmachtigde)
 54. al-Qawiy(de Sterke)
 55. al-Matin(de Standvastige)
 56. al-Waliy(de Beschermende Vriend)
 57. al-Hamid(de Prijzenswaardige)
 58. al-Muhsi(de Optekenaar)
 59. al-Mubdi’(de Voortbrenger)
 60. al-Mu’id(de Hersteller)
 61. al-Muhyi(de Levengevende)
 62. al-Mumit(de Levenontnemer)
 63. al-Hayy(de Eeuwiglevende)
 64. al-Qayyum(de Zelfbestaande)
 65. al-Wajid(de Vinder)
 66. al-Majid(de Nobele)
 67. al-Wahid(de Unieke)
 68. as-Samad(de Onafhankelijke)
 69. al-Qadir(de Machtige)
 70. al-Muqtadir(de Meest Machtige)
 71. al-Muqaddim(Degene die Bevordert)
 72. al-Mu’akhkhir(de Vertrager)
 73. al-Awwal(de Eerste)
 74. al-Akhir(de Laatste)
 75. az-Zahir(de Openlijke)
 76. al-Batin(de Verborgene)
 77. al-Waali(de Legeerder)
 78. al-Muta’ali(de Meest Verhevene)
 79. al-Barr(de Bron van Alle Goedheid)
 80. at-Tawwab(de Berouwaanvaardende)
 81. al-Muntaqim(de Vergelder)
 82. al-‘Afuw(de Schenker van Vergiffenis)
 83. ar-Ra’uf(de Milde)
 84. Maliku-l-Mulk(de Bezitter van Soevereiniteit)
 85. Dhu’-Jalali wa’l-ikram(de Heer van Glorie en Eer)
 86. al-Muqsit(de Billijke)
 87. al-Jami’(de Verzamelaar)
 88. al-Ghani(de Zelftoerijkende)
 89. al-Mughni(de Verrijker)
 90. al-Mani’eh(de Verhinderaar)
 91. ad-Darr(de Brenger van Nood)
 92. an-Nafi’eh(de Begunstiger)
 93. an-Nur(het Licht)
 94. al-Hadi(de Gids)
 95. al-Badi’eh(de Blijvende)
 96. al-Baqi’(de Eeuwige)
 97. al-Warith(de Erfgenaam)
 98. ar-Rashid(de Gids naar het Juiste Pad)
 99. as-Sabur(de Geduldige)