Welke evangeliën?

Welke evangeliën?

Welke evangeliën ?

Na de sterfte van de eerwaardige Jezus waren heel wat geschriften over hem verspreid in de regio.
Er werden dus veel evangeliën toegeschreven aan de apostelen. Met andere woorden, geen enkel apostel heeft in het bijzijn van Jezus wat geschreven.
Ze zijn geschreven minimaal 30 jaar later na de sterfte van Jezus. Hoe betrouwbaar moeten de evangeliën dan genomen worden? Welke evangeliën zijn dan juist?
Er zullen vast en zeker goede citaten in staan, maar dit bekent niet dat het letterlijk van Jezus afkomstig is of dat ze letterlijk in het bijzijn van Jezus zijn geschreven. De apostelen hebben het geschreven met toevoegingen van hun eigen ervaringen en begrippen wat ze nog konden herinneren. Er wordt ook over getwijfeld of zij ook daadwerkelijk de schrijvers/ auteurs waren van die evangeliën.
Enkele overzicht van de evangeliën die toen in omloop waren en die aan de apostelen zijn toegeschreven: (later rond 325 n.c. Zijn het beperkt tot 4 evangeliën, canonieke, met welk recht en met welk bewijs was het aan te tonen of ze werkelijk juist waren?)

-Het Evangelie volgens Andreas.
-Het Evangelie volgens Bartolomeüs.
-Het Evangelie volgens Filippus.
-Het Evangelie van de Syriërs.-Het Evangelie van de Hebreeën (in de Aramese taal).
-Het Evangelie volgens Apelles.
-Het Evangelie volgens Barnabas.
-Het Evangelie volgens Basilides.
-Het Evangelie volgens Cerintus.
-De afdaling van het kruis, volgens Johannes
-Het Evangelie van Perfectheid.
-Het Evangelie en handelingen van Petrus.
-Het Evangelie van het Leven.
-Het Evangelie van Marcion.
-Het gebed van de apostel Paulus.
-Een brief van Jacobus, de broer van Jezus.
-Een brief van Jacobus, de broer van Jezus.
-Een conversatie van de Verlosser.
-De Apocalyps van Paulus.
-De Eerste Apocalyps van Jacobus.
-De Tweede Apocalyps van Jacobus.
-De Handelingen van Petrus en van de Twaalf apostels.
-Een brief van Petrus aan Filippus.
-Het Evangelie volgens Jacobus (ook wel Protevangelie).
-Het Evangelie van de jeugd van Christus (volgens Thomas).
-Het Evangelie volgens Judas.
-Het Evangelie van Maria Magdalena.
-Het Evangelie volgens Nicodemus.
-De Handelingen van de heilige apostel Thomas.
-De Handelingen van Pilatus.
-De Openbaring van Petrus.
-Het Evangelie van Eva.
-Het Evangelie volgens Mattias.
-De Handelingen van Johannes.
-De Handelingen van Petrus.
-De Handelingen en het Martelaarschap van Andreas.
-De Handelingen van Petrus en Andreas.
-De Handelingen van Andreas en Mattias.
-De Handelingen van Maria.
-De Handelingen van Petrus en Paulus.
-De Handelingen van Filippus.
-De Handelingen en het Martelaarschap van Mattheüs.
-De Openbaring van Paulus.
-De Openbaring van Bartolomeüs.
-De (tweede) Openbaring van Johannes.

In al deze evangeliën zijn er zoveel tegenstrijdige citaten te zien dat je je zult afvragen welke van deze juist zijn. Als het werkelijk Gods (de woorden van Almachtige Allah) dan is zelfs 1 tegenstrijdige uitspraak voldoende om erover te twijfelen, echter een geloofsbelijdenis berust niet op twijfelingen maar op 1 waarheid.
Predikte Jezus precies zo zoals het vermeld staan in de evangeliën? Bijvoorbeeld, is hetzelfde evangelie als Paulus predikte aan de heidenen? Of het evangelie van Matteus, Marcus enzovoort.

Als we veronderstellen dat het de woorden van Jezus zijn, welke evangelie liet hij dan schrijven?
En als hij het liet schrijven, waarom zijn er dan zoveel tegenstrijdige uitspraken? Want als het in een vermeld staat, staat in een ander evangelie weer iets anders of er is geen vermelding of zijn er tegenstrijdige uitspraken.
Aangezien hij een profeet is, dan is zelfs 1 tegenstrijdige uitspraak wat voortvloeit uit zijn mond een grote fout want hij is een profeet en moet precies vertellen hoe hij het heeft ontvangen van de Almachtige God. En als een profeet fout doet, dan wordt hij gecorrigeerd en of gewaarschuwd door God Allah.
Aangezien de eerwaardige profeet Jezus geen fouten heeft gedaan, dan heeft hij de openbaringen verkondigd zoals hij ontving van Allah.

De boodschappen mogen niet verdraaid of gewijzigd worden wat ze van Allah ontvangen en profeet Jezus heeft geen een woord verdraaid of gewijzigd, dit is heel belangrijk. Helaas is het later verdraaid en of gewijzigd.

Juist omdat hij de waarheid vertelde en omdat hij de woorden niet verdraaide leidde dit tot felle discussies onder de Israëlieten destijds en hebben ze hem daarom willen doden. De woorden of de boodschappen dat Jezus verkondigde waren in strijd met wat ze deden en zeiden en als gevolg hiervan moest hij dus ontruimd worden en zo is het ook gebeurd.

Er zijn zoverre bekend geen enkele bronnen waarin staat dat de Evangeliën letterlijk zijn geschreven zoals ze van Jezus gehoord hadden in het bijzijn van Jezus. Jezus gaf alleen maar adviezen ( Goede nieuws ) wat hij kreeg van Allah, aan de Israëlieten dat ze het verbond ( Tora en daarvoor Abraham Jaboc Isaac enz. ) na moesten komen en dat zij als het niet nakomen , zullen worden gestraft, niet meer en niet minder.

Met andere woorden, openbaringen (de boodschap van Allah) spreken elkaar absoluut nooit tegen. Jezus’ s uitspraken en dus de openbaringen en wonderen geloven wij moslims zeker in, absoluut geen twijfel mogelijk. De vraag is, zijn de in de canonieke evangeliën uitspraken echt afkomstig van Jezus en is de auteur van desbetreffende evangelie de Apostel zelf?
Zijn de evangeliën Allah’s woorden?

Als de auteur de Apostel zelf is, waarom zijn er dan tegenstrijdige uitspraken?
En als de evangeliën toegeschreven zijn aan die apostelen, hoe is het dan te spreken over de geloofwaardigheid van wat erin staat? Wie zijn dan de auteurs en hoe betrouwbaar zijn die auteurs?
Misschien is het met opzet veranderd (dit mogelijk bestaat omdat de Romeinen afgoddienaren waren en dus heidenen waren, op deze manier konden ze het onrust met betrekking tot verkondigingen tot laten zwijgen brengen)

Bovendien staan er alleen maar levensverhalen in van Jezus. Levensverhalen kunnen nooit een openbaringen zijn omdat ze later geschreven zijn door desbetreffende apostelen of schrijvers van later. Levensverhalen kunnen eventueel alleen als een openbaring beschouwd worden als Allah iets vermeld wat vroeger heeft afgespeeld en waarbij Jezus er dus niet aanwezig was. Maar in de evangeliën gaat het verhaal over Jezus zelf. Hij kan natuurlijk nooit een verhaal van zichzelf schrijven, dit kan pas als hij geleefd zou hebben en vervolgens op papier heeft gezet en de apostelen nemen het over, dit lijkt me logisch, echter dit is niet van toepassing op deze apostelen.