Wat is het Goede nieuws

Wat is het Goede nieuws

Wat was de bedoeling van het Goede nieuws?

Net als Allah, Zaboer zond na het geschrift Thora om zich zelf te corrigeren, werd deze keer de Bijbel verzonden aan de eerwaardige Jezus.( vrede zij met hem)
Deze openbaring was het goede nieuws (De bijbel).

De bedoeling van het goede nieuws (de Bijbel):
-Met het goede nieuws zou de eerwaardige Jezus de Israëlieten bij elkaar brengen, net als voorheen de wetten van Thora kunnen naleven en zo de machtige tijd van de eerwaardige David kunnen bereiken. Misschien was dit het goede nieuws, Allah zal het beter weten.
-De gemaakte fouten konden ze weer recht zetten door de eerwaardige Jezus te volgen.
-De bedoeling en de belangrijkste van deze goede nieuws was, dat er in de toekomst voor de laatste keer een profeet zal komen voor de Israëlieten en voor de mensheid. Met de naam geprezen door alleen aan Jezus te onderwerpen, met als gevolg in de toekomst ook te onderwerpen aan deze profeet, de echte bevrijding (verlossing) zal zijn, want verlossing is een goede nieuws. De Koran zegt dit;”En toen Jezus, zoon van Maria, zei: O kinderen van Israël, Ik ben Gods boodschapper voor u, datgene bevestigend wat voor mij in de Thora was, en een blijde tijding gevende van een boodschapper die na mij komen zal, zijn naam zal Ahmad zijn. En als hij tot hen komen zal met duidelijke bewijzen zullen zij zeggen: Dit is louter bedrog.’

Helaas hebben de Israëlieten de beproeving niet goed doorstaan; ze hebben hem niet erkend, hebben lastering over de eerwaardige Maria gedaan en dreigden de eerwaardige Jezus te doden ( dit was niet de eerste keer, de eerwaardige Zacharias en zijn zoon Johannes ( Yahya) en nog meer hebben ze gedood, de geschiedenis schrijft dit en de Koran bevestigd dit ook )
Terwijl Allah, ondanks alles wat ze gedaan hadden, hun een laatste kans gaf, hebben ze helaas niet goed beoordeeld. De Israelieten die een afstand hadden gedaan van Allah, ontstond een meningsverschil door de eerwaardige Jezus niet te erkennen. Onder de Judea bevolking geloofden sommige Israelieten wel en stonden naast Jezus van Nazareth en werden de aanhangers van Jezus genoemd, dus Nazarethen en later werden ze Christenen genoemd.

Waarom zou Allah, als we kijken naar de negatieve handelingen van de Israëliërs, nog steeds een profeet zenden onder die bevolking?
Hoe kan zulke bevolking de grote en de eervolle boodschap nog dragen?

De eerwaardige Jezus, vertelde de openbaringen die hij kreeg van Allah tegen de mensen en dat later een laatste profeet zal komen met de laatste boek (geschrift). De boek, dus Koran is alle boeken (geschriften, wetten) omvattend en met volledigheid. Jezus vertelde dat Mohammed de laatste profeet zal zijn ten goede voor de hele mensheid.
Echter, de meeste Joden hadden hun oren volledig dichtgeknepen voor wat de eerwaardige Jezus vertelde. Na de dood van de eerwaardige Jezus zijn zijn boodschappen tot een ander religie overgegaan.

 

Zo hebben ze hem geloofd, de door Allah gezonden de eerwaardige Jezus te volgen, zijn ze de wetten van Tora gaan leven. De bijbel is als een toevoeging aan de Tora gekomen.

Hierdoor zijn uit de Israelieten twee groepen ontstaan;
1. De Judea bevolking die de oren dichtkneep voor de boodschappen van de eerwaardige Jezus. Ze hebben zich vastgehouden aan de gewijzigde Tora.
2. Diegenen die de oren opendeden voor de boodschap van de eerwaardige Jezus. Ze leefden de wetten na van de niet gewijzigde delen van de Tora en hielden zich aan de regels die de Bijbel gaf.