Openbaringen aan Paulus

Openbaringen aan Paulus

Openbaringen aan Paulus

In de evangeliën zien we vermeldingen staan betreffende openbaringen aan Paulus, Johannes en Petrus.
De openbaringen kunnen  alleen van een Goddelijke bron zijn, ze kunnen niet van menselijke bron zijn, als het wel zo is dan is het geen openbaring meer maar een inspiratie.
Omdat de eerwaardige Jezus een profeet was van Allah ( God ) ontving hij openbaringen.
In dit geval zijn deze 4 evangeliën deels van goddelijke afkomst ( openbaring ) maar merendeels van menselijke afkomst (inspiratie ).
Hoe is het mogelijk om te zeggen dat christendom een goddelijke religie is terwijl menselijke inspiraties ( of ideeën ) aanwezig zijn ?
Is het dan geen belastering tegen Allah ( God ), door te zeggen dat deze geloof ( religie ) door God is gegeven en dat ze Gods woorden zijn?

Ditzelfde geval deden de Joden ook, ze zeiden ook “dit is verkregen door Allah” terwijl ze eigenhandig geschreven en veranderd hadden, en dan schreven ze het toe aan God Allah. Dit was voornamelijk de reden dat het verbond werd beëindigd door Almachtige Allah, want het is een belastering tegen Allah. Iets zeggen terwijl het niet gezegd is.

Ik denk dat ik niet overdrijf als ik zeg dat het huidige Christendom, de interpretatie is van Paulus. Een groot deel van de Bijbelse teksten uit het Nieuwe Testament worden aan Paulus toegeschreven. Hij wordt in het algemeen Paulus de Apostel genoemd terwijl hij niet tot de oorspronkelijke twaalf apostelen van Jezus behoorde. Hij was heel duidelijk onder de invloed van de Griekse paganistische religie.

Wanneer we het leven van Paulus onderzoeken, is duidelijk te zien, zoals hierboven vermeld, dat hij regelmatig slechte dingen vertelde over de apostelen, hun probeerde te vernederen en zelfs goedkeuring heeft gegeven voor de doodstraf aan enkele gelovigen van de Bijbel, Stefanus ( gegroet aan Stefanus en moge Allah hem belonen in de hiernamaals, amen!)

De Christelijke priesters accepteerden dat Paulus de enige oprichter is van de Christendom. Volgens deze priesters, was de eerwaardige Jezus en zijn apostelen, zowel op het geloof als het aanbidden, verbonden zijn aan het Jodendom ( de wet van Mozes, Thora ). Juist op dit punt heeft Paulus sommige joodse leringen verlaten en tegelijkertijd in tegenstelling wat de apostelen vertelden, een religie/geloofsovertuiging laten ontstaan, gebaseerd uit zijn eigen ideeën. Deze religie heet de Christendom.
Christendom van Jezus Christus of Christendom van Paulus Christus?

De Joden waren ook in dezelfde fout beland. Ze hebben God beledigd door de verzen in de Thora te verdraaien, weg te laten of bijvullen met zelfverzonnen toevoegingen. Hierbij zeiden ze dat dit door God is gezegd, zoals eerder vermeld is. Om juist zulke fouten te herstellen was de eerwaardige Jezus als profeet gezonden door God Allah. Daarom zijn de volgelingen ( of er wordt geredeneerd dat ze apostelen zijn) van Jezus helaas in dezelfde fout beland als de Joden.

Zoals ik al meerdere malen vermeld heb, de leer van de eerwaardige Jezus was, om ervoor te zorgen dat de Thora op een correcte manier begrepen moest worden. Dit was zijn doel. Een ander doel had hij niet, want hij was een profeet. Jezus had het recht niet om wetten te maken uit zichzelf en had ook het recht niet om een wet nietig te maken. Alleen Allah (God) heeft het recht!!!

Het doel van de eerwaardige Jezus is bekend, is het doel van Paulus of de mensen die dezelfde gedachten hebben als hem dan niet bekend?
Door te zeggen dat de kruisiging van de eerwaardige Jezus om wijsheid en verlossing was, vormde Paulus de basisfilosofie van de Christendom.