Ontstaan van het term Christen

Ontstaan van het term Christen

Ontstaan van het term Christendom

Het is juist dat Rome de leer van een ander religie heeft aanvaard. Echter, de leer van Jezus is geaccepteerd met de mentaliteit, paganistische, polytheïstisch geloof van Rome. Het geaccepteerde geloof is merendeels de leer van Paulus, want niet voor niets wordt hij als de grondlegger van de Christendom beschouwd. Met andere woorden;

De Romeinen hadden een paganistisch geloof, oftewel een polytheïstisch geloof met meerdere goden. Naast hun oorspronkelijke polytheïstisch geloof, hadden de Romeinen ook de andere polytheïstisch geloven tot zich genomen. Het Romeinse rijk, was letterlijk rijk aan polytheïstisch geloven. Met andere woorden, in plaats van monotheïstisch geloof met maar één God te accepteren, is de polytheïstisch geloof mentaliteit, dus naast hun bestaande geloof is er nog een geloof toegevoegd samen met de monotheïstisch geloof, dus is de Christendom de geloof met de mentaliteit (paganistische,polytheïstisch geloof) van Romeinen geworden.
De hedendaagse Christendom komt dus hier vanaf. Als we letten op de naam ‘Hiristos’, oftewel het Christendom, is het een Grieks woord. Samen met de term Christen, is deze uit Griekenland en zijn omgeving ontstaan en niet uit het Midden-Oosten, want Profeet Jezus was een Israëliet. De door Rome geaccepteerde monotheïstisch geloof is samengesteld, door enkele toevoegingen van de andere culturen en geloven, inclusief de enkele wetten van Thora (oude testament) en een deel van de Bijbel zelf (nieuwe testament met de gedachtes van Paulus). In het kort is de Christendom op deze manier ontstaan.