Jezus en Christendom

Jezus en Christendom

Jezus en Christendom?

Heeft de eerwaardige Jezus een nieuw religie meegenomen of opgericht?

Nee, hij was absoluut niet gekomen met een nieuw religie voor de Israëlieten. Hij was gekomen om de religie/ godsdienst van de eerwaardige Jacob staande te houden en gaf hun adviezen. Hij vertelde dat deze religie, de Islam, de enige religie is van de enige Allah en dat de wetten van de Thora nageleefd dienden te worden.
De meeste Israëlieten hadden de adviezen niet geaccepteerd en hun oren dichtgeknepen voor de eerwaardige Jezus. Ze hebben tijden lang gewacht op een profeet en nog steeds wachten ze erop. Zoals het ernaar uitziet zullen ze wachten tot de wereld vergaat. Wat voor een profeet verwachtten ze?
Welke eigenschappen moest deze profeet hebben, zodat het hun wel zal bevallen?
Laten we niet vergeten, dat de profeten geen dingen zullen zeggen wat de mensen zal bevallen, zij zullen alleen dingen zeggen wat Allah bevalt!

In de Koran worden zulke houdingen over hun vermeld;
“Weet je niet van de leiders der kinderen Israëls na Mozes, toen zij tot één hunner profeten zegden: “Stel ons een koning aan, opdat wij ter wille van God kunnen strijden.” Hij zei: “Is het niet waarschijnlijk, dat jullie niet zult willen vechten, wanneer het je wordt voorgeschreven?” Zij zegden: “Welke reden hebben wij om ons van het vechten voor Gods zaak te willen onthouden, wanneer wij van onze huizen en onze kinderen zijn verdreven?” Maar, toen het vechten hen werd bevolen, wendden zij zich af, met uitzondering van een klein aantal hunner; God kent de overtreders goed”. (2/246)
Onze schepper Allah vermeld dat ze tirannieks zijn.

Waarom zegt Allah ‘tiranniek tegen een volk dat boven andere volkeren gekozen zijn?

Sommige tirannieke gedragingen zijn hierboven al vermeld. Herhalen hiervan zal nuttig zijn; het niet na leven van overeenkomsten ( beloftes ), doden wanneer de profeten dingen vertellen wat hen niet bevalt of de profeten pijnigen, zijn ondankbaar geweest, met regelmaat ondankbaarheid vertonen, kwamen hun beloftes niet na, het veranderen van Tora, het verbergen van de waarheid, onderdrukken van de volk, doen verhevenheid ( alsof ze een uitgezonderde volk zijn ) en nog meer van zulke foute eigenschappen zijn te vinden in de Koran en de geschiedenis is hier ook de getuige van.
Allah zei dat ze gekozen zijn boven andere volkeren. Het is waar dat ze ooit gekozen waren boven andere volkeren, Allah heeft het zo gewild, maar Hij vermeld er ook bij waarom Hij het gewild heeft. Tezamen vermeld Hij ook de reden waardoor ze minderwaardig zijn geworden, en dat is doordat zij tirannieks handelden.

Als we teruggaan naar de tijd van de Farao; ze leefden als slaven, ze hadden geen enkel rechten, leefden in minderwaardigheid, ze hadden nooit gedacht dat ze gekozen zouden worden boven andere volkeren of iets in die geest, echter Allah heeft het zo gewild en waren gekozen boven andere volkeren. Denken ze hier niet aan? Bovendien, volkeren die afdwalen van het juiste pad en oprechtheid, is het dan nog steeds te spreken over ‘gekozen zijn boven andere volkeren?