Drie-eenheid

Drie-eenheid

Drie-eenheid

Drie-eenheid in de Koran;

”Allah zal in de hiernamaals tegen Jezus zeggen: “O Jezus, zoon van Maria! Heb jij tot de mensen gezegd: ‘Beschouw mij en mijn moeder als twee Goden naast Allah? Jezus zal als volgt antwoord geven: “Heilig Bent U! Ik heb nooit zoiets gezegd! U bent machtiger der machtigste! Het zou grensoverschrijdend om te zeggen dat ik een god ben. En als ik het gezegd zou hebben dan had u het zeker geweten. Bovendien U weet alles over mij (ook innerlijke) maar ik kan Uw kennis niet weten. Over kennis en interpretatie dingen die mij te boven gaan bent U ongetwijfeld diegene die het beste weet.
Ik heb hun precies verteld wat U mij bevool;’Alleen Allah, aanbidt alleen Allah die mijn en ook jullie Heer (Eigenaar) is. Toen ik tussen hun leefde zag ik wat ze deden en wist ik. Maar toen ik stierf heeft U alles gezien wat zij deden. U bent sowieso getuige van alles. Wanneer u hun zal straffen, zijn zij ongetwijfeld uw dienaren (en kunt U doen wat U wilt); maar wanneer U hun zal vergeven, is dit Uw Grootheid.  U bent ongetwijfeld de AlMachtige, U bent Diegene die alles doet wat juist is. (al maidah 5/116-118).

Eerwaardige Jezus zegt dus; ‘zolang ik tussen hun was heb ik precies gedaan wat U (Allah) van me wilde. Ik heb ze gewaarschuwd van de fouten wat ze deden, onfatsoenlijke gedragen moesten vermijden en nog veel meer, maar tegelijkertijd heb ik ze het goede nieuws gegeven dat wanneer ze mij zullen erkennen en naar me zullen luisteren en doen wat ik hun opdraag en dat dit door Almachtige Allah goedgekeurd zal worden en dat ze de eeuwige Paradijs binnen konden treden. Maar Vanaf mijn sterfte weet ik van niks want ik was er niet bij. U hebt alles gezien want u bent alles ziende. Daarom zijn zij verantwoordelijk voor hetgeen wat ze hebben misdaan na mijn sterfte. Dit betekent dat ik niemand heb verteld, naast U mij te aanbidden en te afgoden. U bent verre van vereenzelviging.’

In de dag des oordeels zal Allah dé Eigenaar van alles, uitspraak doen waarover Joden en Christenen van mening verschilden.

Koran; ‘En dit is het ware woord over Jezus de zoon van Maria, waarover Joden en Christen over twijfelen en discussiëren (met betrekking tot zijn geboorte, profeetschap, menselijke individu en toekomst)’(Marjam 19/34)

Allah is Almachtig, Rechtvaardig met zijn oordeel, barmhartig en genadevol. Tegen de leugenaars, belasteraars en afgoddienaren zal hij absoluut geen medelijden hebben.