Bijbel`s

Bijbel`s

İnciller Allah’ın kitabı değildir. İsimleri Matta, Markos, Lukas ve Yuhanna olan insanların yazdığı kitaplardır. Zaten hıristiyanız diyen insanlar bu kitapları tanıtırken Matta’ ya göre İncil, Yuhanna’ ya göre incil,, diyerek tanıtmaktadırlar. Hz. İsa’nın Allah katına yükseltilmesinden çok sonra, Hz. İsa’nın anlattıkları hakkında elde yazılı hiç bir belge olmadığı için akılda kalanlar not edilmeye başlanmış ve bugün adı incil olan kitaplar kaleme alınmıştır.