Allah, Eigenaar van Alles is dé God

Allah, Eigenaar van Alles is dé God

God; Arabisch el Ilah; Dé God.

Hij is dé God omdat;

Hij Enkel is, dé Eigenaar van het heelal en alles van Hem is, eeuwig is, Hij altijd heeft bestaan, dé alles Wetende,  dé Bepaler, dé Beslisser, Hij de Bestuurder is, Heerser is van alles, Hem niets ontgaat en ons ziet, ons water, lucht, leven geeft, Hij alles in de wereld een perfecte vorm gegeven en geschapen heeft, alles zich onderwerpt tot Hem, wij bij moeilijkheden/problemen tot Hem schuilen, Hij Machtig en in staat is om alles te doen wat Hij wil, Hij onverwinnelijk is, Hij nergens behoefte aan heeft, wij behoefte aan Hem hebben, Hij die doodt en weer verwekt,  Hij die vergiffenis vol is, Hij dé absolute Rechtvaardigheid bezit, Hij die ons voorziet van voedsel,  Hij de nauwe vriend van de gelovigen (in de Islam) is, Hem absoluut niks geheim is en ábsoluut getuige is van wat er allemaal gebeurt, Hij de eigenaar van deze wereld en de Hiernamaals, Hij de absolute Berechter is, Hij de eigenaar is van Paradijs en de Hel, Hij die wijst en bepaalt welke geloof en levensbeschouwing we moeten aannemen, Hij de absolute bestraffer en de absolute beloner is, Hij de enige rechthebbende is om aangebeden/ vereert te worden, met andere woorden, wij tegen zijn machtigheid en kracht met een onderdanige houding voor hem buigen en gehoorzaamheid tot hem tonen, betekent dat het een wezen is waarbij alles Hem nodig heeft. Hij die autoritair is, wetten maakt, Hij die ter verantwoording roept, Hij die vertrouwende is enzovoort, en is grenzeloos met zijn eigenschappen.  Daarom is Hij Enkel en de waarlijke Gód. Allah in de Koran;

“Allah! Er is geen waarlijke God dan Hij, Hij is altijd de Levende, zijn bestaan is nergens van afhankelijk. Hij die alles ziet en toezicht houdt, noch sluimer noch slaap overmant Hem. Alles wat in de hemelen en wat op aarde is behoord Hem. Wie kan bij Hem bemiddelen zonder Zijn toestemming? Hij kent hetgeen voor hen is en wat achter hen is en zij kunnen niets van Zijn kennis omvatten dan wat Hij wil. Zijn troon strekt zich uit over hemelen en aarde en het waken over beide vermoeit Hem niet; Hij is de Verhevene, de Grote der Grootste.”(al bakara 2/255).

“Ja, Hij is Allah, naast Hem is er geen andere waarlijke God, Hij bezit de grenzeloze Heerschappij en is dé absolute Bestuurder. Hij is perfect in al zijn eigenschappen, is verre van gebrekkigheid. Hij is de brenger van de vrede wanneer diegene die voorheen viezigheid en foutheid hadden. Hij die veiligheid biedt over diegene die vrezen, veiligheid en gelukkigheid zoeken, hij die innige belijdenis en vertrouwdheid biedt. Hij die getuige is van alles, ziet en toezicht houdt. Hij de Beschermer, de Machtige, de Krachtige, Bezitter van Grootheid en Overwinnende. Hij die ons verlost van problemen en pijn. Hij is Groter der Grootste. Verheven is Allah boven hetgeen zij met Hem vereenzelvigen.”( el hasr 59/23)